Ommen - Zangverenigingen/koren

Zangverenigingen/koren

Gereformeerde gemengd koor Zingt voor Hem

Leemculeweg 3a
7722RB Dalfsen
Secr.: Elly Odink
I: www.zingtvoorhem.nl

Hervormd zangkoor Ommen

Jacob Marisstraat 40
7731MT Ommen
Secr.: A. van der Meiden
I: www.hervormdzangkoorommen.nl

Gemengd Kleinkoor Excelsior

T: 0529 453685 (secr. Annet Lamberink)
I: www.kleinkoorexcelsiorommen.nl

R.-k. koor Intermezzo

Fazantstraat 30
7731ZA Ommen
Inl.: mw. M.P.E. Maas

Sallands Bachkoor

Postbus 179
7730AD Ommen
T: 0529 433529 (secr. mw. I. Bos)
I: www.sallandsbachkoor.nl

CGZ Zang en Vriendschap Mariënberg

Liezenstraat 19
7685PV Beerzerveld
Secr.: M. Koes

Gereformeerde zangvereniging Zingt Gode Lof

Wicher Hentostraat 4
7692AM Mariënberg
Inl.: mw. J. Luisman-Hofsink

Gospelkoor Good News

Kampmansweg 13
7722RV Dalfsen
Secr.: mw. M. van Dijk

Shantykoor De Stuwzangers Vilsteren

Gravendijk 17b
7734PM Vilsteren
Inl.: L. Meulman
I: www.destuwzangers.nl

Ommer Mannenkoor

Steenhof 21
7731EW Ommen
Secr.: A. Martens
I: www.ommermannenkoor.nl

Christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem

Bergweg 22
8148SE Lemele
Voorz.: J.W. van den Top

De Bargzangers

Secr.: Jan Dubbink
I: www.bargzangers.nl

Kamerkoor Collegium Musicum Salland

Steenuil 21
7731KA Ommen
Inl.: Dhr. H. Dijkstra
I: www.kamerkoorsalland.nl

Popkoor Vocalicious

Secr.: A. Kuijkers
I: www.popkoorvocalicious.nl

Vrouwenkoor Sarabande

Vriesenhof 13
7721DJ Dalfsen
Inl.: mw. E. van Aerde
I: www.vrouwenkoorsarabande.nl