Ommen - Oranjeverenigingen

Oranjeverenigingen

Oranjevereniging Witharen

Balkerweg 34
7731RZ Ommen
Inl.: mw. A.Bolks-Grondman

Stichting Oranjeactiviteiten Hoogengraven

Ommerkanaal Oost 37a
7731TS Ommen
Inl.: mw. H. van Dijk

Oranjevereniging Ommen

Geelgorsstraat 36
7731ZC Ommen
Secr.: mw. R. van Elburg-Brouwer
I: www.oranjeverenigingommen.nl