Ommen - Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Ommen Noord/Oost

Trompstraat 2
7731CK Ommen
T: 0529 451715 (secr. mw. M. Douma-Gerrits)
I: www.ommen.gkv.nl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Mariënberg

Stationsweg 3
7692AA Mariënberg
T: 0523 856908 (scriba mw. M. Huiskes)
I: www.marienberg.gkv.nl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Ommen West

Trompstraat 2
7731CK Ommen
Postbus 11
7730AA Ommen
T: 06 21345355 (scriba G.J. Bolks)
I: ommen-w.gkv.nl