Ommen - Algemeen

Algemeen

Alarmering

Meer informatie

Bij een normaal ziektegeval in huis behoort de alarmering door of namens de huisarts te geschieden. Bij een ongeval of acuut onwel worden (bijvoorbeeld een hartinfarct) op straat, op het werk of op het sportveld, mag iedereen die daarvan getuige is en vermoedt dat het slachtoffer dringend medische hulp nodig heeft een ambulance alarmeren via 1-1-2. In geval van twijfel kan iedereen gerust het alarmnummer bellen en de problemen voorleggen aan de verpleegkundige/centralist en deze zal waar nodig is, de juiste hulp trachten te verzorgen.