Ommen - Korteveldsweg

Ichthus

Korteveldsweg 4
8148RE Lemele
I: www.ichthuslemele.nl

CVL Christen Vrouwengroep Lemele

Korteveldsweg 1
8148RD Lemele
Secr.: mw. G. Dijk-Veurink

Motorclub Salland

Korteveldsweg 18b
8148RE Lemele
T: 0572 330040 (secr. H. Kerkdijk)
I: www.motorclub-salland.nl

Schietvereniging LSV Lemele

Korteveldsweg 3
8148RD Lemele

Café - Zaal Dijk

Korteveldsweg 3
8148RD Lemele

VOF Aannemersbedrijf H. Linthorst

Korteveldsweg 18/a
8148RE Lemele

Fokkert Lemele BV

Korteveldsweg 27
8148RD Lemele
I: www.fokkertlemele.nl

Motorclub "Salland"

Korteveldsweg 18/b
8148RE Lemele
Postbus 2
8150AA Lemelerveld
I: www.mcsalland.nl

Batem Agrarische Dienstverlening

Korteveldsweg 14
8148RE Lemele
I: www.batem.nl

Maatschap J. Withaar en R.H.J. Withaar

Korteveldsweg 25
8148RD Lemele

Dekker Techniek Lemele

Korteveldsweg 17
8148RD Lemele

Buurtvereniging Het Kanaalvolk

Korteveldsweg 27
8148RD Lemele

Logopedie Pluspunt

Korteveldsweg 4
8148RE Lemele
T: 06 25425632 (Keshia van Duren)
I: www.logopedie-pluspunt.nl

H.J. Zielman

Korteveldsweg 23
8148RD Lemele

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal

Korteveldsweg 4
8148RE Lemele

Prokino Kinderopvang
Buitenschoolse opvang Ichthus

Korteveldsweg 4
8148RE Lemele
I: www.prokino.nl

Yogalemele

Korteveldsweg 27
8148RD Lemele
I: www.yogalemele.nl